MechCult, ru_mechcult on TGViewer

MechCult
MechCult
t.me/ru_mechcult
https://mechcult.ru

Правила: https://t.me/mechcult/21

Канал с объявлениями: https://t.me/mechcult/
Барахолка на реддите: https://www.reddit.com/r/ru_mechmarket/

Чат по DIY устройствам ввода @klavaorgwork
Англоязычные коллеги @mechboards  1. Buy and sell bitcoins near you
  2. Telegram - SuperDeals